{关键字}

1, TẦM NHÌN

   

Đại Hữu hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam, bằng chiến lược phát triển bền vững các sản phẩm dịch vụ chính như: Sản xuất bao bì, kinh doanh nguyên liệu sản xuất bao bì và thu mua nông sản; nhằm gia tăng sự thịnh vượng cho khách hàng và cán bộ công nhân viên.

 

{关键字}

 

 2,    SỨ MỆNH

       

Đại Hữu thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng bằng các giải pháp sản xuất bao bì PP – PE – BOPP, kinh doanh nguyên liệu sản xuất bao bì và thu mua nông sản với chất lượng cao cùng dịch vụ hoàn hảo.

 

{关键字}

 

 3,   GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

{关键字}

 

 4,   ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

 

{关键字}

 

 • Duy trì tốc độ tăng trưởng cao hàng năm, TOP 1 ngành hàng bao bì nhựa nội địa và TOP 5 thương hiệu xuất khẩu.
 • Đầu tư chiều sâu, đối mới trang thiết bị hiện đại tự động hóa với công nghệ tiên tiến, nâng cao sản lượng, chất lượng, cải thiện môi trường làm việc và đầu tư thêm các nhà máy mới để thực hiên mục tiêu chiến lược về sản lượng bao bì Công ty từ nay đến năm 2020 và những năm sau.
 • Đầu tư phát triển nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, đào tạo, sử dụng các chính sách đãi ngộ nhằm khuyến khích người giỏi, thu hút và giữ được người tài. Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Xây dựng và phát triển văn hóa Tập đoàn Đại Hữu trên cơ sở đề cao tinh thần hợp tác và trách nhiệm cá nhân vì mục tiêu của Công ty; xây dựng tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; đặt lợi ích chung của khách hàng & doanh nghiệp là trên hết.
 • Liên tục cải tiến, đổi mới về công tác quản lý, về kỹ thuật công nghệ…với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
 • Đầu tư và phát triển hoạt động thương mại với các loại nguyên liệu sản xuất bao bì và nông sản. 

 

5,    VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

      “Lợi ích chung – Hợp tác – Sáng tạo – Đoàn kết – Tiết kiệm – Cùng phát triển”

{关键字}

 

 

 • Đặt lợi ích chung lên trên, Công ty phát triển, cá nhân tiến bộ.
 • Mỗi cá nhân biết hợp tác, khiêm tốn giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc: đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả. Hoàn thành công việc là cá nhân hoàn thành và tập thể hoàn thành.
 • Siêng năng, sáng tạo là phẩm chất cần có để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng nhiều, đa dạng, phức tạp.
 • Tự giác học tập & trao đổi kinh nghiệm để rèn luyện nhân cách, nâng cao chuyên môn, làm chủ công nghệ.
 • Tiết kiệm của cải, thời gian để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo nên môi trường lành mạnh, chuyên nghiệp và phát triển.

Toàn thể công nhân viên, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đại Hữu cam kết tuân thủ.